Werkgroep Vroedvrouwen verleggen grenzen

Ontstaan

De werkgroep “Vroedvrouwen verleggen grenzen (VVG)” werd geboren in januari 2006 na een medische missie van enkele VBOV-leden in Senegal. De Vlaamse vroedvrouwen zijn niet onverschillig voor het werk van hun collega’s in het zuiden.

 

Visie

“Empower women by empowering midwives” is de slogan waar we voor gaan. Het universeel recht van elke vrouw op een goede en veilige reproductieve gezondheidszorg willen we helpen ondersteunen door onze expertise te delen met onze collega’s in het zuiden. Netwerken via de noordzuid-as dragen bij tot onze bewustwording van de moeder-kind zorg wereldwijd. Op deze manier probeerden we een bijdrage te leveren aan het behalen van de milleniumdoelstellingen van 2015 en werken we nu op ons zelfde elan verder naar het behalen van sustainable development goals tegen 2030!!

 

Doelstellingen en activiteiten

 • Werkmissies in Senegal “Senegal bevalt”.
 • Deelname aan en het ter beschikking stellen van onze expertise aan het Rwanda-project, in samenwerking met LUMOS.
 • Sensibiliseren en informeren van de Vlaamse vroedvrouwen door gerichte studiedagen rond deze onderwerpen. Deze studiedagen kregen de titel “Mama Wee”
 • Fundraising via eigen initiatieven en door samenwerking met Caritas International Belgium.
 • Inventariseren van VBOV-leden die tijdelijk of permanent aan het werk zijn in ontwikkelingslanden en hen via de VBOV-site en het “Tijdschrift voor Vroedvrouwen” van de VBOV vzw een forum aanbieden voor communicatie en ondersteuning.
 • Het ter beschikking stellen van onze moeder-kindzorg expertise aan organisaties, NGO’s (Niet Gouvernementele Organisaties) en andere initiatieven.

  Werking

  De werkgroep vergadert 3 maal per jaar volgens de noden van de agenda. Regelmatig worden missies georganiseerd naar Rwanda en Senegal. Deze worden door de werkgroep ondersteund en opgevolgd. Ook collega’s die via andere projecten op missie gaan kunnen door ons logistiek gesteund worden. Wij beschikken over een “Mama Nathalie” pop van laerdal die demo’s gaf op workshops in Senegal,  Congo (AZV en memisa) en Rwanda

   

  Projecten

  Rwanda

  Rwanda-project: Rwanda, District Huye, meerdere gezondheidscentra en districtziekenhuis. In dit project van LUMOS (Leuvense Universitaire Medische Ontwikkelingssamenwerking en Solidariteit) is de VBOV vzw partner.

  Senegal

  Project SENEGAL BEVALT: Senegal, M’bour, Project. Dit project is een initiatief van de VBOV vzw. Wie  SENEGAL BEVALT wil volgen kan dat via de blogspot Senegal bevalt. Updates worden daar gepost.

   

  Leden

  Voorzitter:

  Anne Snoeck
  gsm: +32 486 180 692
  e-mail: verstraete.snoeck@skynet.be

  Leden

  • Hilde De Grave
  • Mie Van de Vyver
  • Marlene Reyns
  • Sabine Van de Vyver
  • Marianne Mox
  • Caroline Massy
  • Annick De Bruyne
  • Hilde Curinckx
  • Severine Merckx
  • Chris Van Gaver
  • Jana Matthijs
  • Sarah De Waele
  • Annelies Van Peteghem
  • Liesje Schiffeleers
  • Valerie Bosmans
  • Lore Ramon

   Steunen kan!

   De VBOV vzw heeft met dit doel een speciaal rekeningnummer ontwikkeld:

   BE24 7370 1744 9838

   * Indien u voor het VBOV-project “Senegal bevalt’ (P1242) een gift doet via het rekeningnummer BE10-2100-4715-6604 van Caritas met vermelding van ‘P1242’ krijgt u vanaf € 40,00 een fiscaal attest toegestuurd.