Werkgroep Ziekenhuisvroedvrouwen

Ontstaan

De werkgroep ziekenhuisvroedvrouwen is eind 2018 in het leven geroepen vanuit een vraag uit het werkveld. Vroedvrouwen die in tweede en derde lijn tewerkgesteld zijn in ziekenhuizen wilden zich groeperen.

Doelstelling

Deze werkgroep is een forum waarin vroedvrouwen van verschillende afdelingen binnen het ziekenhuis elkaar kunnen adviseren in ziekenhuis gerelateerde onderwerpen. Zij willen in deze werkgroepen visie en kennis delen zodat elkeen sterker terug kan gaan naar hun eigen werkveld. Horen en zien hoe anderen te werk gaan kan een sterke raadgever zijn in moeilijke discussies.

Werking

De werkgroep komt 6 keer samen per jaar - De overlegmomenten worden 4 keer online georganiseerd en 2 keer live georganiseerd in wisselende locaties. 

Leden

 • Marlene Reyns (VBOV -  Vitaz)
 • Anneleen Torfs 
 • Antoinette de Schipper (Jan Palfijn Gent)
 • Aviva Meijer
 • Bea Maris (RZ Tienen)
 • Griet Wuyts (M Middelares Gent)
 • Helga Berghman (Jan Palfijn Gent)
 • Katja Masyn (St Jan Brugge)
 • Mieke Stiers (Lier)
 • Nathalie Warzee
 • Nathalie Huyghe ( St. Lucas Gent) 
 • Patricia van Wayenbergh (St Michiel Brussel)
 • Suzanne Verbrugge (UZA Antwerpen)
 • Tineke Laforce ( Jan Palfijn Gent) 
 • Wim Moerman ( St Lucas Gent)