Adviezen en informatie vanuit de VBOV

 

VBOV
 

14 oktober -  VBOV Folder 'Vroedvrouwenzorg in coronatijden' 

 • 10 vuistregels voor een veilige zorg
 • Groepsbegeleidingen
 • Zorg van de eerstelijnsvroedvrouw in het ziekenhuis
 • Studenten vroedvrouw

Laatste update: 14 oktober 2020 

 

VBOV
Belgisch afbouwplan/Exitstrategie

Vrijdag 24 april werd de Belgische exitstrategie voorgesteld. Het is duidelijk dat de gefaseerde voorzichtige versoepelingen van de maatregelen nog heel voorwaardelijk zijn en dat we met z'n allen nog zullen moeten volhouden. 

We hebben onze vroedvrouw-specifieke vragen gesteld en op 30/4 zijn de modaliteiten van de heropstart van de niet-essentiële activiteiten in kader van ambulante zorgverstrekkingen in een privé-praktijk gecommuniceerd.  

Het meest recente advies vanuit de FOD Volksgezondheid voor de eerstelijn is van 14 mei 2020. 
 

Wat betekent dit voor de vroedvrouwen op 4 mei 2020?

1 mei - Draaiboek voor de vroedvrouwen bij de heropstart van de zorg na de coronamaatregelen door vroedvrouwen voor zwangere vrouwen/ pasbevallen moeders en hun baby’s NIET verdacht van COVID-19 

Laatste update: 5 juni 2020 - de nieuwe items zijn in highlight.  

  VBOV

  Het VBOV beleid (24/03/20) kan u hier nalezen.

  Dit beleid werd opgesteld op basis van de richtlijnen en kennis die tot op heden beschikbaar zijn over COVID-19 en zal continu geüpdatet worden. Het is de verantwoordelijkheid van elke zorgverstrekker om de wijzigingen in de nationale en regionale aanbevelingen op te volgen en nauw samen te werken met de artsen.  

  Flowchart actuele richtlijnen beschermende middelen kan u hier nalezen.

   
  Voor de vroedvrouwen is het belangrijk te weten dat de neonatale screening als essentieel onderzoek wordt beschouwd en dus ook zeker dient uitgevoerd te worden tijdens deze crisis

  10 vuistregels

  Bereid je voldoende voor

  Werk enkel na afspraak en voorzie voldoende tijd

  Bescherm je patiënten in de wachtzaal

  Bescherm jezelf tijdens de consultatie

  Desinfecteer na elke raadpleging

  Behoud de teleconsultaties

  Bescherm je jezelf op huisbezoek

  Maak afspraken en bescherm je medewerkers

  Laat meer en grondiger poetsen

  Nodig zwangere vrouwen/pasbevallen moeders proactief uit

   

   

   

  We raden aan in de tweede lijn de ziekenhuisrichtlijnen op te volgen.

   

   
  We pleiten voor een algemene screening op covid-19  bij geplande en niet geplande opnames in de materniteit. Dit met het doel de vroedvrouwen in het ziekenhuis en in de thuiszorg te informeren zodat de gepaste voorzorgsmaatregelen kunnen genomen worden. 

   

   
  Heb je niet gevonden wat je zocht? Contacteer ons via het contactformulier of neem telefonisch contact met ons op.