Campagne Normale Geboorte - vroedvrouwen

Geïnspireerd door de Royal College of Midwives die dit reeds voor ons deden in de UK, neem gerust eens een kijkje op http://www.rcmnormalbirth.org.uk/, ijveren we vanuit de VBOV vzw voor meer fysiologische bevallingen in Vlaanderen.

De Werkgroep Fysiologie van de VBOV vzw start de ‘Campagne Normale Geboorte’. We bieden vrouwen 10 vuistregels aan om hen meer kansen te geven op een normale geboorte, zonder kunstmatige ingrepen. We leiden vroedvrouwen op om meer inzicht te verwerven hoe ze dit mee kunnen ondersteunen. 

De 'Campagne Normale Geboorte' werd officieel gelanceerd op 5 september 2014 met een persconferentie en persbericht

 

Tien vuistregels voor de vroedvrouwen, maar ook voor huisartsen en gynaecologen - om de kansen te vergroten op een normale geboorte

  1. Wacht af! De belangrijkste eigenschap die een direct effect heeft om tot een normale geboorte te komen is geduld. Om dit mogelijk te maken moeten we zelf voldoende kennis en ervaring opbouwen om op deze manier tot een fysiologisch gebeuren te komen. Opleiding en het ontwikkelen van een scherp observatievermogen zijn hier noodzakelijk om te weten wanneer het tijd is voor actie. 
  2. Creëer een veilige omgeving. Zoogdieren zoeken een rustige veilige omgeving op om te bevallen, mensen zijn hier niet anders. Het gevoel bieden van vertrouwen en veiligheid is onze opdracht, eigenlijk is dit nog belangrijker dan de omgeving zelf. Als we een manier vinden om de vrouwen te helpen zich veilig te voelen, dan vergroot dit de kans om tot een normale geboorte te komen.
  3. Stimuleer beweging. Zwaartekracht is een mooi hulpmiddel bij een geboorte maar historische en culturele invloeden hebben ervoor gezorgd dat vrouwen meestal liggend bevallen. We moeten vrouwen tijdens hun zwangerschap leren dat er alternatieve houdingen bestaan, dat ze vrij zijn te bewegen tijdens hun arbeid en bevalling. Het is aan jou om ruimte te geven voor deze vrijheid tijdens arbeid en bevalling.  Leg haar niets op! Geef enkel advies indien dit ten goede komt aan moeder en/of baby maar niet uit organisatorische redenen. Vrouwen hoeven niet perse te gaan liggen bij een vaginaal onderzoek (en doe dit enkel bij noodzaak en zo weinig als mogelijk!).
  4. Interventies enkel als medisch nodig. Technologie heeft een fantastische vooruitgang gegeven maar wordt een probleem als het stoort. Besef ook dat de ene interventie dikwijls leidt naar een andere interventie, een ware cascade waar je niet zomaar uitstapt en die dikwijls eindigt in een pathologische bevalling. Doe enkel een interventie indien hiervoor een medische noodzaak is en doe geen interventie indien dit niet kan geargumenteerd worden.
  5. Luister naar de vrouw. Vrouwen zelf zijn de beste bron van informatie die je nodig hebt om een goede begeleiding te geven. In een gemedicaliseerde verloskunde zijn we deze vaardigheden dikwijls  verleerd omdat wij het toch beter weten. We moeten leren naar haar te luisteren en  haar non verbale signalen te begrijpen. Haar lichaamstaal, expressie, geluiden en haar gedrag geven ons zoveel informatie. We moeten met haar praten en haar leren begrijpen. Op deze manier kunnen we meehelpen om samen met haar naar een goede bevalling te evolueren.
  6. Deel je ervaring. Wij als vroedvrouwen bezitten een gigantische bron van ervaringen. Soms is het moeilijk om de ervaring van vorige week nog duidelijk voor de geest te halen, laat staan de ervaring van vorig jaar. Onze eigen observaties zijn een unieke bron om te leren en te ontdekken. Een tip waarbij je deze bron kunt versterken is een boek bij te houden om de ervaringen neer te schrijven. Wat voelde je ? Wat heb je toen gedaan? Wat heeft er geholpen? Dit geeft je een prachtige verzameling van inzichten die je kan delen met andere vroedvrouwen en zo leer jij ook van andere ervaringen.
  7. Vertrouw op je intuïtie. Intuïtie is de kennis die afkomstig is van een complex gebeuren van percepties die we dagelijks maken en die te subtiel zijn om effectief waar te nemen. Wanneer al onze zintuigen scherp ontvangen bouwt er zich een patroon op. Doorheen ervaring en reflectie begrijpen we deze patronen beter en dit is een prachtige ondersteuning in het begrip van het proces dat vrouwen doormaken. Intuïtie helpt de noden en gevoelens van vrouwen beter te begrijpen. 
  8. Wees een rolmodel. Ons gedrag beïnvloedt anderen. Ons beroep heeft goede rolmodellen nodig voor jonge en iets minder jonge vroedvrouwen om zich naar te spiegelen. Om de normale geboorte meer kansen te geven, hebben we meer rolmodellen nodig. Indien je deze 10 vuistregels volgt,  creëer je meer mogelijkheden voor de normale geboorte. Start je opdracht als rolmodel nu!
  9. Blijf positief, bekrachtig haar. Niets kan een vrouw adequaat voorbereiden op arbeid en bevalling. Jouw bevestiging dat weeën en alle mogelijke emoties een deel zijn van dit prachtige natuurlijke proces is van vitaal belang. Geloof je zelf dat zij dit op eigen kracht kan doen?  Laat het haar ook geloven. Jij bent haar toeverlaat om haar constante bevestiging te geven. Blijf positief! 
  10. Bewaak huidcontact. Borstvoeding en binding starten beter wanneer moeder en baby de kans krijgen om in een niet gelimiteerde tijd in huidcontact te blijven. De baby maakt de overgang beter, blijft warmer en huilt minder. Dit geeft voor de neurologische ontwikkeling meer mogelijkheden. De relatie start beter en dit geeft een sterk fundament waar een leven lang op verder gebouwd kan worden.