COVID-19 wetgeving

De versterkte maatregelen werden vastgelegd in een Ministerieel Besluit (geactualiseerd op 23 maart 2020) en de aanvulling op dit Ministerieel Besluit (24/03/2020) van de Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.

 • Het Ministerieel Besluit van 3 april 2020 volgt hier een verdere aanvulling op 
 • Het Koninklijk Besluit van 6 april 2020 over de bestrijding van de niet-naleving van de dringende maatregelen om de verpsreiding van het coronavirus te beperken door de invoering van Gemeentelijke Administratieve Sancties.
 • Het Ministerieel besluit van 17 april 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. 
 • Het Ministerieel besluit van 30 april 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken
 • Het Ministerieel Besluit van 8 mei 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. 
 • Het Ministerieel Besluit van 15 mei 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. 
 • Het Ministerieel Besluit van 5  juni 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. 
 • Het Ministrieel Besluit van 30 juni 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.
 • Het Ministerieel besluit van 10 juli 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID−19 te beperken.
 • Het Ministerieel besluit van 24 juli 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID−19 te beperken.
 • Het Ministerieel besluit van 28 juli 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID−19 te beperken.
 • Het Ministerieel besluit van 22 augustus 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID−19 te beperken.

De Nationale Veiligheidsraad uitgebreid met de ministers-presidenten heeft een akkoord bereikt om vanaf 1 juli over te gaan tot fase 4 van de afbouw, op basis van het akkoord van de experts van de GEES, dat zich beroept op de gunstige evolutie van de epidemiologische situatie. 

   

  Coronavirus

  Op het Nationaal Crisiscentrum bundelde het Federaal Comité voor de Coördinatie (COFECO) de meest gestelde vragen voor en door de lokale besturen, deelstaten en federale besturen. Het COFECO, die alle bij dit crisisbeheer betrokken autoriteiten bijeenbrengt, heeft talrijke concrete antwoorden gegeven om de nieuwe versterkte maatregelen voor het hele land en ons sociaaleconomisch leven ten uitvoer te leggen. Raadpleeg de lijst met meest gestelde vragen.

   
  Alle info vind je op de officiële website: www.info-coronavirus.be of crisiscentrum.be/nl

  Prioritaire beroepen in kader van prioriteiten persoonlijke beschermingsmateriaal

  Voor de concrete verdeling van het beschikbare persoonlijke beschermingsmateriaal is een lijst met prioritaire groepen in de zorg uitgewerkt. Deze prioriteiten zijn bepaald op basis van wetenschappelijk onderbouwde bijdragen van de experten in de Risk Management Group. De prioriteiten zijn als volgt vastgelegd:

  • Zorgverleners van de non-USI COVID eenheden
  • Zorgverleners van de triagecentra
  • Afzondering in geval van vermoeden/bevestiging in collectieve bewoningen / personen die zorgen voor deze verdachte/bevestigde gevallen
  • Eerstelijns zorgverleners met contact tijdens het verzorgen van vermoeden/bevestigde gevallen: algemene geneesheren/ thuisverplegers, consultatie/hulpverleners/ Kine/… of elke andere zorgverlener
   • Thuisverpleging
   • Kinesisten
   • Vroedvrouwen
   • Huisartsen
   • Gezinszorg
   • Personeel mortuaria en begrafenisondernemers
   • Labo : manipulatie van respiratoire of digestieve stalen zonder laminaire stromingkap 

  Afwijking beroepsgeheim bij besmetting COVID-19


  Het KB nr. 44 betreffende gegevensverwerking door Sciensano bepaalt dat het contactonderzoek een afwijking vormt op het beroepsgeheim conform art. 458 Sw. Dit betekent dat vrije beroepsbeoefenaars die besmet zijn met Covid-19 nu kunnen meewerken aan het contactonderzoek. Zij kunnen aan de contacttracers meedelen wie zij de voorbije dagen hebben gezien, ook wanneer deze contacten plaatsvonden i.h.k.v. hun professionele activiteiten, zonder dat zij hiermee hun beroepsgeheim schenden.

  Download het KB nr 44

  Om patiënten hiervan op de hoogte te brengen kan deze affiche van de Federatie van Vrije Beroepen gebruikt worden.

   

   
  Heb je niet gevonden wat je zocht? Contacteer ons via het contactformulier of neem telefonisch contact met ons op.