FAQ vroedvrouw

Aansprakelijkheid - verzekering

Ik werk in het ziekenhuis en wil als zelfstandige vroedvrouw in bijberoep opstarten. Welke verzekering neem ik?

Ik werk als vroedvrouw in het ziekenhuis maar wil graag starten als zelfstandige vroedvrouw in bijberoep. Indien ik een verzekering beroepsaansprakelijkheid afsluit categorie 2 (als zelfstandige vroedvrouw maar zonder thuisbevalling), heb ik dan nog een bijkomende verzekering categorie 1 (als vroedvrouw in loondienst) nodig?

 

Antwoord per februari 2009 (Christine Demeyer):

Een polis "Burgerlijke Aansprakelijkheid" Medische Categorie 2 ( = zelfstandige zonder bevallingen met uitzondering van 2) dekt ook de activiteiten van de vroedvrouw in het ziekenhuis.

Een zelfstandige vroedvrouw in bijberoep die ook in het ziekenhuis werkt, heeft dus enkel één verzekering nodig, nl. de verzekering categorie 2!! Indien zij jaarlijks meer dan 2 bevallingen zelfstandig uitvoert, moet ze wel overschakelen naar categorie 3 (zelfstandige vroedvrouw met thuisbevalling). Het is vanzelfsprekend dat deze verzekering ook haar activiteiten dekt in het ziekenhuis!

Indien deze vroedvrouw in loondienst reeds een bijkomende verzekering beroepsaansprakelijkheid categorie 1 heeft (als bediende in het ziekenhuis), dan moet zij overschakelen naar categorie 2 om haar activiteiten als zelfstandige vroedvrouw zonder thuisbevalling te dekken. De polis categorie 1 dekt nooit de zelfstandige activiteiten tenzij deze sporadisch gebeuren ...

 

Bvb. een ziekenhuisvroedvrouw mag wel een spuitje gaan geven of een vriendin gaan helpen in het postpartum, of meegaan als verpleegkundige bij kampen enz ... als dat sporadisch zou gebeuren. 

 

Besluit: de polis categorie 2 dekt de categorie 1 maar de categorie 1 dekt niet categorie 2 tenzij bij sporadische activiteiten.

 

 

Voor meer informatie hierover kan u ook steeds terecht bij:

CPS VERZEKERINGEN 
Lindestraat 2
9090 Melle
Tel. 09/27 27 444 van 8.30 tot 12.30 uur of 0477/56 19 83 

Contactpersoon: Christine Demeyer, vroedvrouw
christine@cpsverzekeringen.be

www.cpsverzekeringen.be

Kan een zelfstandige vroedvrouw die als doula met haar parturiënte meegaat naar het ziekenhuis aansprakelijk gesteld worden voor fouten begaan door de vroedvrouw of gynaecoloog tijdens de bevalling in het ziekenhuis?

Per november 2008 (Meester J. Vande Moortel):

In eerste instantie gelden hier de gewone regels van aansprakelijkheid. Dit wil zeggen dat indien de parturiënte verkiest om in een ziekenhuis te bevallen, dan is zowel de arts als het ziekenhuis aansprakelijkheid en niet de doula.

Wel is het zo dat de vroedvrouw zich als een goede en zorgvuldige doula moet gedragen. Dit wil zeggen dat als zij als doula tijdens de bevalling duidelijk vaststelt dat de zaken manifest fout aan het lopen zijn, zij haar verantwoordelijkheid moet opnemen en moet ingrijpen. Doet zij dit niet dan maakt zij zich schuldig aan het misdrijf "schuldig verzuim".

Men begaat het misdrijf van schuldig verzuim wanneer men verzuimt hulp te verlenen aan een persoon in groot gevaar.

De wet eist terzake niet dat u heldendaden stelt. Voor het misdrijf is immers vereist dat de verzuimer kon helpen zonder gevaar voor zichzelf of de andere.

Schuldig verzuim wordt strafbaar gesteld met een gevangenisstraf van 8 dagen tot een jaar en een geldboete van vijftig tot 500 euro. Deze strafbepaling zet het morele gebod tot hulpvaardigheid aan mensen in nood om in een afdwingbare juridische plicht om aldus solidariteit en bewustwording tussen de mensen te bekomen.

Als ik niet van wacht ben schakel ik een afwezigheidsbericht in de Whats-App Bussiness met verwijzing naar een wachtnummer. Als er dan toch iemand een medische vraag zou sturen via de app, ben ik dan aansprakelijk?

1. Het is belangrijk dat u op voorhand meegeeft aan uw patiënten (bv. in de privacyverklaring) dat er geen medische vragen worden gesteld via dit kanaal, maar enkel telefonisch. 

2. Het feit dat u een automatische respons stuurt als u toch berichten krijgt, maar niet van wacht bent is zorgvuldig. Misschien ook in het bericht vermelden dat bij dringende zaken de patiënten steeds de arts/ziekenhuis moeten verwittigen. 

3. Normaal gezien is er geen aansprakelijkheid voor het niet reageren op berichten, vermits het steeds aan de patiënt is om de urgentie van zijn/haar vraag in te schatten en dus de gepaste manier om hulp te vragen. Het is wel de plicht van de zorgverlener om duidelijk aan te geven hoe en wanneer er op een vraag zal geantwoord worden, zodat een patiënt in potentieel gevaar niet nodeloos zit te wachten op hulp.

Marlies Eggermont - advocaat (mail 21/01/2022)

 

Blijf je nog op je honger zitten, kan je geen antwoord vinden op je vraag? Kijk ook even bij de FAQ Opstartende zelfstandige vroedvrouw. Staat hier niet wat je zoekt? Contacteer ons via het contactformulier of neem telefonisch contact met ons op.