VBOV-lidmaatschap

Lidmaatschapsvoordelen

Alle vroedvrouwen, actief of op rust, en vroedvrouwen in opleiding kunnen lid worden. Personen die geen vroedvrouw zijn, doch de vereniging willen steunen, kunnen steunend lid worden. Ereleden worden door de beheerraad voorgedragen en benoemd.

Als lid van de VBOV vzw krijg je heel wat voordelen. Het lidmaatschap houdt onder meer in:

 

Netwerking en kennisdeling
 • Je maakt deel uit van een beweging die kwaliteitsvolle moeder-kind zorg en vroedvrouwengeleide zorg belangrijk vindt. Je krijgt de kans om regelmatig met andere vroedvrouwen praktisch en virtueel kennis en ervaringen uit te wisselen en mekaar te versterken door inter- en multidisciplinaire samenwerkingen.
 • Je blijft op de hoogte van het laatste nieuws en trends op vlak van vroedvrouwenzorg via onze nieuwsbrief en website. Via het intranet blijf je op de hoogte van het laatste nieuws omtrent het Good Practice Logo
 • Je geniet van regelmatige vormingen en studiedagen georganiseerd door de VBOV, gratis of tegen een verlaagd ledentarief. Via de VBOV-kalender blijf je op de hoogte van andere, interessante, externe vormingen.
 • Als startende zelfstandige vroedvrouw helpen we je een mentor te vinden, die je gedurende de eerste 2 jaar van zelfstandigheid zal coachen.
 • Je ontvangt 6 maal per jaar het Vlaams Tijdschrift voor Vroedvrouwen.
 • Je krijgt advies bij loopbaanplanning, vooral voor zelfstandige vroedvrouwen, of bij de omschakeling naar zelfstandige vroedvrouw.
 • Je kan bij de organisatie terecht voor juridisch en fiscaal advies en vragen bij beroepsproblemen.
 • Je kan actief deelnemen aan één van de werkgroepen rond een bepaald thema, waarvoor jij je wil inzetten.
 • Je kan aan gunsttarief een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten.
 • Je kan advies en ondersteuning bekomen inzake de ontwikkeling van het curriculum voor de nieuwe vroedvrouwenopleiding
 • Je kan een aantal geselecteerde boeken van Uitgeverij De Boeck en Acco Uitgeverij aankopen met ledenkorting. 
 • Je kunt ervaringen uitwisselen en in debat gaan met andere vroedvrouwen via de 18 regionale vroedvrouwenkringen, via het intranet rond een aantal evidence-based vroedvrouwencasussen of peilingen, en de besloten Facebookgroep voor vroedvrouwen of voor studenten.

 

Profilering
 • VBOV profileert de vroedvrouw en vroedvrouwengeleide zorg extern naar beleid, onderwijs, pers, institutionele relaties via verschillende profilerings- en communicatieacties.
 • Je krijgt ondersteuning met positieve beeldvorming. Zo worden vroedvrouwen in de eerstelijn gratis geprofileerd op onze website en via de zoekfunctie "Zoek een vroedvrouw in je buurt".
 • Je krijgt de kans om je ervaringen en vroedvrouwenpraktijk via een getuigenis naar een extern publiek te profileren.

 

Beleidsbeïnvloeding
 • VBOV is de gesprekspartner voor overheden en formuleert beleidsvoorstellen ten gunste van vroedvrouwen. VBOV vertegenwoordigt de vroedvrouwen in verschillende overlegorganen, externe raden en commissies, op internationaal, federaal, Vlaams en regionaal niveau. 
 • We maken ons sterk dat de waarden en principes voor kwaliteitsvolle moeder-kind zorg en vroedvrouwengeleide zorg sterker in de wetgeving geïntegreerd worden en er een gunstig ondernemingsklimaat heerst voor vroedvrouwen (bv. correcte verloning, praktijkfinanciering, ..) .
 
ICT-ondersteuning
 • Via het VBOV-intranet krijg je toegang tot nog meer informatie rond vroedvrouwenzorg en bijkomende digitale ondersteuning. Zo kun je bijvoorbeeld je eigen vroedvrouwenprofiel en je permanente vormingsuren beheren. VBOV zorgt voor een automatische upload van alle informatie over VBOV-vormingen die je volgde zodat ze rechtstreeks in je eigen vroedvrouwenprofiel verschijnen. Daarnaast kun je informatie over externe vormingen zelf uploaden en beheren in je profiel.
 • Het beheer van de overlegmomenten voor vroedvrouwenkringen en werkgroepen of andere overleggroepen kunnen nu makkelijk via het intranet beheerd worden, zoals lidmaatschappen, verslagen, registratie aanwezigheden, delen van documenten.
 • Digitalisering en automatisering van het gehele proces van aanvraag, verlenging, steekproefcontrole van het Good Practice Logo.

 

Lid worden

Voor 2024 is de ledenbijdrage vastgesteld op:

 • Vroedvrouw: €98
 • Student-vroedvrouw*: €50
 • Student-vroedvrouw met postadres in het buitenland*: €60
 • Vroedvrouw op rust: €50
 • 2e lid in een gezin°: €50
 • Steunend lid (niet-vroedvrouw): €98

Na het invullen van onderstaand webformulier, word je automatisch toegeleid naar een online betaalmogelijkheid.

Word je nieuw** lid in de laatste 4 maanden van het jaar, dan geldt je lidmaatschap tot het eind van het jaar daarop. Je krijgt dus 4 maanden gratis!


* De ledenbijdrage voor student-vroedvrouwen is een speciaal tarief voor studenten die de opleiding vroedkunde volgen. Heeft men de bacheloropleiding beëindigd en heeft men dus het diploma van vroedvrouw behaald, dan wordt men aanzien als actief lid en betaalt men de ledenbijdrage voor vroedvrouwen.

°Het tarief 2e lid in een gezin is van toepassing op leden die op hetzelfde postadres wonen. 

**Geen VBOV-lidmaatschap in het jaar voor aansluiting.