Good Practice Logo

Wat is het 'Good Practice Logo'?

Het ‘good practice logo’ is een kwaliteitslogo voor de postnatale zorg. Vroedvrouwen die voldoen aan de voorwaarden én praktijkvoeren volgens de good practice aanbevelingen van de VBOV (2016) kunnen het logo verkrijgen.

Voor wie?

Het ‘good practice logo’ is er voor Vlaamse vroedvrouwen die werkzaam zijn in de postnatale zorg. Zowel zelfstandige vroedvrouwen als vroedvrouwen in loondienst van een ziekenhuis of thuiszorginstelling kunnen het logo aanvragen. De vroedvrouw moet lid zijn van de VBOV-vzw én lid van een erkende vroedvrouwenkring in Vlaanderen.

Hoe kan ik het logo gebruiken?

Een vroedvrouw die het logo kreeg, kan zich hiermee profileren naar zorgvragers en andere zorgverleners/zorgorganisaties. Zij/hij mag het logo gebruiken op haar/zijn website, briefpapier, etc. Op de lijst vroedvrouwen, op de website van de VBOV, krijgt het logo een plaats naast haar/ zijn naam.

Hoe kan ik het aanvragen?

Met het ondertekenen van een engagementsverklaring kan een vroedvrouw het logo verwerven. In deze engagementsverklaring staan de voorwaarden vermeld waaraan de vroedvrouw moet voldoen op het ogenblik van ondertekening. Daarnaast zijn er voorwaarden waaraan de vroedvrouw nog niet hoeft te voldoen op het ogenblik van ondertekening, maar waarvoor zij één jaar de tijd krijgt (vanaf de datum van ondertekening) om hier alsnog aan te voldoen. Deze engagementsverklaring weerspiegelt het engagement dat de vroedvrouw aangaat om de kwaliteit van zorg voor moeder en kind te optimaliseren. Een ingevulde en ondertekende engagementsverklaring kan terugbezorgd worden via info@vroedvrouwen.be

Hoe lang is het 'Good Practice Logo' geldig?

Het logo wordt te goeder trouw gegeven. Zolang de vroedvrouw aan de voorwaarden van het logo blijft voldoen, mag zij het logo gebruiken als teken van haar engagement. De VBOV-vzw heeft steeds het recht om een reeds toegekend logo weg te halen van de website.