Wanneer het anders loopt: verwijzing naar websites en organisaties

Literatuur

 • Braat, D. (2003). Zwanger via een omweg. Uitgeverij Van Brug. Overzicht van de mogelijkheden als je niet spontaan zwanger kan worden.
 • Vandermeulen, A. e.a., (2010). Als je een prille zwangerschap verliest. Lannoo, 159 blz. Alle medische en psychologische vragen die met een miskraam gepaard gaan, worden behandeld.

 

Websites met informatie indien het anders loopt

 • www.fara.be: Fara, een professionele vzw die luistert, informeert en begeleidt bij moeilijke zwangerschapskeuzes zoals ongeplande zwangerschap, tienerzwangerschap, (post)abortus en prenatale diagnose.
   
 • www.keuzehulpongeplandzwanger.be: ben je ongepland of ongewenst zwanger? De keuzehulp van Fara is een website voor vrouwen, mannen en koppels die ongepland zwanger zijn en twijfelen over de te nemen beslissing. Je vindt er houvast dankzij betrouwbare informatie, verdieping aan de hand van gevarieerde opdrachten en verwijzing naar gespecialiseerde hulp indien nodig. Gratis, anoniem en in meerdere talen beschikbaar.
 • www.cozapo.org: 'Contactgroep zwangerschapsafbreking na prenataal onderzoek' is een contactgroep voor ouders die een gewenste zwangerschap hebben beëindigd nadat bij het kind ernstige afwijkingen zijn vastgesteld na prenatale screening

 • www.vvoc.be: Vlaamse Vereniging voor Ouders van Couveusekinderen vzw

 • www.cokoen.org: vereniging voor ex-couveusekinderen

 • www.de-tandem.be: Dienst Thuisbegeleiding voor personen met een verstandelijke beperking

 • www.downsyndroom.eu: Downsyndroom Vlaanderen

 • www.postpartum.eu: platform om prille moeders en vaders zo snel mogelijk wegwijs te maken in alle mogelijke postpartum problemen en hen hulp te bieden in de vorm van correcte informatie, leesvoer en gespecialiseerde hulpverleners.

 • www.karus.be: Het centrum Moeder en Baby biedt een behandeling voor moeders die na de bevalling worden geconfronteerd met psychische problemen (postpartumdepressie, -psychose, -angststoornis, eventueel met onderliggende persoonlijkheidsproblematiek).

 • www.pzbethanienhuis.be: De Moeder-Baby-Eenheid is bedoeld voor moeders die psychische problemen ontwikkelen in de periode rondom of na de bevalling. Moeders kunnen er samen met hun baby terecht tot de leeftijd van 1 jaar.

 • PATH: een EU-project dat tools ter voorbereiding op het ouderschap ontwikkeld om vrouwen, families en zorgverleners in staat te stellen om milde tot matige mentale klachten te voorkomen, diagnosticeren en succesvol te behandelen.

 • What's Up Mama: een interactieve tool waar zwangere en pas bevallen vrouwen zelf hun gevoel kunnen monitoren en aangepaste adviezen krijgen. 

 

Heb je niet gevonden wat je zocht? Contacteer ons via het contactformulier of neem telefonisch contact met ons op.