Wat kan de vroedvrouw voor jou betekenen?

Rustpunt

Tijdens de zwangerschap belanden de ouders in spé vaak in een mallemolen van advies. Van alle kanten komt er goede raad. Iedereen weet precies te vertellen wat wel en niet te doen ! Elke zwangerschap en elk verhaal is echter uniek. Daarom is het goed te kunnen rekenen op de ervaring en deskundigheid van de vroedvrouw, die door een gedegen medische opleiding en de nodige praktijkervaring over veel specialistische kennis beschikt.

De vroedvrouw is medisch geschoold, maar zij is in de eerste plaats een warm rustpunt voor elke aanstaande moeder. Uiteraard zijn de medisch-technische controles noodzakelijk tijdens de zwangerschap Zo'n ingrijpende gebeurtenis in het leven kan echter onmogelijk gereduceerd worden tot een louter medische aangelegenheid. Vrouwen en hun partners willen ook begeleid worden in zovele andere aspecten van de zwangerschap. Ze willen gewoon eens met een bekwaam iemand kunnen praten, zonder meer. Een hart onder de riem wanneer je je misselijk voelt, een geruststellend woordje bij kleine probleempjes, goede raad omtrent borstvoeding, ...

 

Iemand waar je alle mogelijke vragen - hoe futiel ze ook lijken - met gerust geweten op kan afvuren, dát is de vroedvrouw!

 

Visie

Net dit menselijke hebben alle vroedvrouwen gemeen met elkaar. Hun specifieke manier van werken vereist een bijzondere filosofie. De vroedvrouw beschouwt de vrouw als autonoom individu en moedigt haar aan om te vertrouwen op haar eigen kracht en intuïtie. De vroedvrouw zal er, samen met de zwangere vrouw en haar partner, alles aan doen om de zwangerschap zo normaal mogelijk te laten verlopen. De zwangere vrouw wordt medisch zeer nauwkeurig opgevolgd, maar overbodige medicatie of overbodig technisch ingrijpen worden vermeden. De vroedvrouw bewaakt aldus het natuurlijke verloop van de zwangerschap, de bevalling en de kraamperiode vanuit de filosofie  "De natuur als het kan, de techniek als het moet".

 

Informatie

Om deze natuurlijke manier van 'zwanger zijn' te waarborgen, is er nood aan informatie. Een vroedvrouw weet als geen ander wat men in de preventieve gezondheidszorg kan bereiken. Door ouders te begeleiden vóór en tijdens de zwangerschap, worden zij zich bewuster van hun eigen mogelijkheden. Ook de vele keuzes die een zwangere vrouw en haar partner moeten maken tijdens de zwangerschap of daarna, kunnen worden geplaatst en gesitueerd door de vroedvrouw. Zij heeft een volledig beeld van alle mogelijkheden en kan rustig met de aanstaande ouders voor- en nadelen afwegen. Zo kan de vroedvrouw je heel wat informatie geven rond keuzes als de plaats van de bevalling, het verloop van de arbeid, pijnbestrijding, baringshouding en plaats van de kraamtijd bijvoorbeeld. Niet alleen een zelfstandige vroedvrouw kan, naast steun en toeverlaat, een bron van informatie zijn. Ook in veel ziekenhuizen organiseren de vroedvrouwen van de kraamafdeling infoavonden omtrent de ontwikkeling van je kindje, de arbeid en bevalling, borstvoeding, sociale wetgeving, seksualiteit enz. Deze avonden zijn trouwens een mooie gelegenheid om kennis te maken met andere toekomstige ouders.

Naast informatie op deze website verspreidt de VBOV vzw ook een folder met informatie over de vroedvrouw en wat zij kan betekenen voor jou.