Wat kan het Good Practice Logo betekenen voor vroedvrouwen?

gpl

Een kader voor kwaliteitsvolle perinatale vroedvrouwenzorg:

  • Inzicht in eigen handelen ontwikkelen en perinatale zorgverlening verbeteren
  • Zich onderscheidend profileren naar de kraamgezinnen en samenwerkingspartners
  • Werken volgens de meest recente evidence-based richtlijnen, o.a. door permanente vorming en ervaringsuitwisseling via de vroedvrouwenkringen of casusbespreking binnen het VBOV-netwerk
  • Meer mogelijkheden om met Vlaamse materniteiten samen te werken
  • Inspiratie, vormingen, e-learning rond de kwaliteitseisen
  • ICT-ondersteuning bij het garanderen van de kwaliteitseisen
  • Ondersteuning bij klachtenprocedures

Getuigenis Els de Wecker

Voor wie?

Het Good Practice Logo is er voor Vlaamse vroedvrouwen die werkzaam zijn in de perinatale zorg. Zowel zelfstandige vroedvrouwen als vroedvrouwen in loondienst van een ziekenhuis of thuiszorginstelling kunnen het logo aanvragen. De vroedvrouw moet lid zijn van de VBOV vzw én lid van een erkende vroedvrouwenkring in Vlaanderen.

Hoe kan ik het logo gebruiken?

Een vroedvrouw die het logo kreeg, kan zich hiermee profileren naar zorgvragers en andere zorgverleners/zorgorganisaties. Zij/hij mag het logo gebruiken op haar/zijn website, briefpapier, etc. Op de lijst van vroedvrouwen, op deze website, krijgt het logo een plaats naast haar/ zijn naam.

Hoe lang is het Good Practice Logo geldig?

Het logo wordt te goeder trouw gegeven. Zolang de vroedvrouw aan de voorwaarden een aanbevelingen van het logo blijft voldoen, mag zij het logo gebruiken als teken van haar engagement. Bij aanvraag van het logo peilt de GPL-commissie aan de hand van een zelfscan naar deze voorwaarden en aanbevelingen. Elk jaar worden ongeveer 20 GPL-houders ad-random geselecteerd voor een steekproefcontrole. De VBOV-vzw heeft steeds het recht om een reeds toegekend logo in te trekken. Het logo wordt voor 4 jaar toegekend. Nadien moet de vroedvrouw een verlenging aanvragen.