Wat kan het Good Practice Logo betekenen voor samenwerkingspartners?

gplVroedvrouwen met het logo bieden optimale perinatale opvolging van kraamgezinnen tijdens de zwangerschap en na ontslag uit het ziekenhuis, want:

  • GPL-vroedvrouwen bieden kwaliteitsvolle, continue en cliëntgericht zorg;
  • GPL-vroedvrouwen volgen elke moeder en haar baby op binnen een postnataal zorgpad, dat in nauw overleg met de intramurale vroedvrouw, gynaecoloog, kinderarts en huisarts en andere zorgverleners wordt uitgewerkt. Om een naadloze overgang tussen intra- en extramurale zorg te verzekeren, werken GPL- vroedvrouwen met een gezamenlijk elektronisch moeder-kind dossier en volgens een vooraf bepaald overdrachtsprotocol;
  • GPL-vroedvrouwen bereiden kraamgezinnen al tijdens de zwangerschap voor op de postnatale zorg via een prenataal huisbezoek en zorgen postnataal voor de nodige gezondheidsvoorlichting. Een goed geïnformeerd kraamgezin betekent minder werkdruk voor de vroedvrouwen werkzaam op de verloskamer/materniteit;
  • Wanneer het ontslag plaatsvindt binnen de 72 uur na de geboorte, vindt het eerste postnatale huisbezoek door de vroedvrouw plaats binnen de 24 uur na ontslag;
  • GPL-vroedvrouwen voorzien postnataal een minimum aan huisbezoeken na ontslag uit het ziekenhuis of vanaf dag 0 in geval van een thuisbevalling;
  • GPL-vroedvrouwen werken volgens de meest recente evidence-based richtlijnen en scholen zich continue bij;
  • GPL-vroedvrouwen bieden de belangrijkste zorgen voor de moeder en de baby, de nodige gezondheidsvoorlichting en ondersteunen kraamgezinnen bij de borstvoeding en bevorderen de integratie van het kind in het gezin en een goede opvolging van het huishouden.
Getuigenis Siska Van Damme