Jaarrapport 'Vroedvrouwgeleide zorg tijdens arbeid en bevalling in cijfers'

Het jaarrapport vroedvrouwgeleide zorg tijdens arbeid en bevalling is het eerste jaarrapport dat vroedvrouwgeleide zorg in België centraal stelt.

Vandaag worden de meeste vroedvrouwen tewerkgesteld in de tweedelijns zorg waar hun autonomie gelimiteerd is (Vermeulen et al., 2021). Dit is ook het beeld van de vroedvrouw dat het meest bekend is binnen de maatschappij. Dit jaarrapport wil daarom aandacht vestigen en inzicht geven in het werk, de begeleiding en ondersteuning die vroedvrouwen in de eerste lijn verrichten vóór en tijdens de zwangerschap en tijdens arbeid en bevalling.

Op deze manier wil het jaarrapport met cijfers uit de praktijk tonen dat ook vroedvrouwen in België, expert zijn in het begeleiden van laagrisico zwangerschappen en geboortes.


   

  2022
  poster jaarrapport
  2021
   

   

  poster jaarrapport