Werkgroep Wetenschappelijk Onderzoek

Ontstaan

De werkgroep wetenschappelijk onderzoek ontstond in 1987 als ‘kring vroedvrouwen' van de Wetenschappelijke Vereniging voor Verpleegkunde en Vroedkunde (WVVV). Enkele jaren na de oprichting van de VLOV vzw werd beslist om de activiteiten van de ‘kring' binnen de VLOV vzw verder te zetten. In januari 1999 ging de werkgroep wetenschappelijk onderzoek van start. Na een pauze werd deze werkgroep begin 2009 terug opgestart door Régine Goemaes.

 

Visie

De werkgroep wil bijdragen tot een op evidentie-gerichte vroedvrouwenpraktijk en de wetenschappelijke gerichtheid van het beroep van de vroedvrouw bevorderen zoals deze is gereflecteerd in (inter)nationale verschillende competentieprofielen.

 

Doelstelling

De werkgroep wil bijdragen tot de verwetenschappelijking van het beroep van vroedvrouw enerzijds en de zorgverlening gaande van preconceptie tot postpartum anderzijds. Zwangerschap, arbeid en bevalling als normale fysiologische processen vormen hierbij het uitgangspunt. De werkgroep wil wetenschappelijk onderzoek in de diverse werkdomeinen van de vroedvrouwen stimuleren/ondersteunen en de vroedvrouw-onderzoeker in de kijker stellen. Verder wil de werkgroep de professionalisering van het beroep bevorderen door de aandacht te vestigen op evidence based praktijkvoering.

 

Werking 

De werkgroep is samengesteld uit een dynamische, multi-disciplinaire groep van vroedvrouwen en andere experten uit het veld. De vroedvrouwen hebben een bachelor, master of doctoraatsdiploma en werken in een zelfstandige praktijk, in het ziekenhuis, in het onderwijs en/of zijn betrokken bij onderzoek.  De werkgroep overlegt vier tot zes keer per jaar.

Bijkomend zijn verschillende leden afgevaardigd in diverse adviesraden van organisaties en werkgroepen. Hierdoor beschikt de werkgroep over een breed netwerk. We zijn onder andere vertegenwoordigd in:

 • KCE (Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidzorg
 • EBPracticeNet: o.a. Algemene Vergadering, Redactieraad, Werkgroep Ontwikkeling Richtlijnen Eerste Lijn (WOREL), Adviesraad van het EBPracticeNet
 • VVOC (Vlaamse Vereniging Voor Ouders van Couveusekinderen)
 • Platform wetenschap en praktijk (www.portal4care.be)
 • Care4

 

Contact 

Vroedvrouwen die geïnteresseerd zijn om de werkgroep te vervoegen of die meer informatie wensen, kunnen steeds contact opnemen via email op: wetenschap@vroedvrouwen.be of info@vroedvrouwen.be (of 03/218.89.67).

Activiteiten

De activiteiten van de werkgroep variëren en gaan van het organiseren van een symposium en rondetafeldiscussie, het uitvoeren van een literatuurstudie of onderzoek tot het geven van een voordracht. Enkele voorbeelden zijn:

 • Avondsymposium ‘Midwifery led care’ (2010);
 • Voordracht en artikel in het Tijdschrift Voor Vroedvrouwen: ‘Eten en drinken tijdens de arbeid’ (2010);
 • Literatuurstudie hielprik en artikel in het Tijdschrift voor Vroedvrouwen ‘Hand of voet, Prik of Snee? Hoe zit het er mee?’ (2011);
 • Rondetafeldiscussie ‘vroedvrouw en wetenschap’: “[Vroedvrouw] en [Wetenschap] = [Excellente Zorg]2 (23/2/2013)";
 • Paneldiscussie Vaccinaties tijdens de Zwangerschap (griep, kinkhoest) in het Provinciehuis in Leuven: ‘Noodzaak of venijn hoe kan een vaccin in de zwangerschap zijn?’ (2015);
 • Artikel in het Tijdschrift voor Vroedvrouwen ‘Complementaire en alternatieve therapie voor, tijdens en na de zwangerschap’ (mei 2017);
 • Medeorganisator van het wetenschappelijk congres CARE4, in samenwerking met de Master Verpleegkunde en Vroedkunde van de Universiteit Antwerpen (2015, 2017, 2019 en 2021). De VBOV is afgevaardigd door leden van de werkgroep in zowel het organisatorisch en wetenschappelijk comité.
 • Verder organiseerde de werkgroep in 2017 een Bevraging bij vroedvrouwen over de kennis, attitude en praktijk omtrent evidence based practice. De resultaten werden gepubliceerd in 2019 in het TVV.
 • Verschillende evidence-based casussen in het twee-maandelijke Tijdschrift voor Vroedvrouwen.
 • Mede-ontwikkeling van Richtlijn Vulvovaginitis en vaginose (2017), Chlamydia trachomatis (2019) en Multidisciplinaire Richtlijn ‘Postpartumzorg’ (verwacht 2021 deel 1 en 2022 deel 2). 
 • Ontwikkeling webpagina Evidence Based Vroedvrouwenzorg

De werkgroep werkte ook een protocol uit voor de begeleiding en ondersteuning van masterproeven, doctoraatsonderzoeken en andere onderzoeksprojecten

 

Leden

Voorzitter van de werkgroep: Dorien Lanssens

 • Roxanne Bleijenbergh, adjunct vroedkundig afdelingshoofd ZNA Jan Palfijn Merksem, onderzoeker vroedkunde AP Hogeschool Antwerpen, doctoraatsstudent Universiteit van Antwerpen.

 • Katrien Creemers

 • Florence D'haenens, vroedvrouw, lector en onderzoeker aan de Erasmushogeschool Brussel.

 • Febe Janssen

 • Elise Keldermans, vroedvrouw, MSc, Vroedkundig en verpleegkundig stafmedewerker, Wit-Gele Kruis van Vlaanderen vzw

 • Dorien Lanssens, vroedvrouw, postdoctoraal onderzoeker aan de UHasselt en academisch medewerker aan de opleiding Master in de Verpleeg- en Vroedkunde aan de UHasselt (start september 2022). Voorzitter van de werkgroep.

 • Narjes Madhloum

 • Els Papy

 • Ines Rothmann, medewerker wetenschappelijk onderzoek, VBOV vzw, Antwerpen.

 • Inge Tency, vroedvrouw, PhD, lector en onderzoeker Odisee.

 • Lieselotte Vanderputte, vroedvrouw, medewerker wetenschappelijk onderzoek VBOV vzw, Antwerpen.

 • Valerie Vanherf, vroedvrouw AZJP, Msc en medewerker Fara vzw.  

 • Luka Van Leugenhaege, vroedvrouw, onderzoeker en lector vroedkunde Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen en praktijkassistent Master Verpleeg- en Vroedkunde Universiteit Antwerpen.

 • Joeri Vermeulen, vroedvrouw, MSc, opleidingshoofd en hoofdlector Erasmushogeschool Brussel.

 • Katharina Pink, evolutionair antropoloog, PhD, student Vroedkunde Erasmushogeschool Brussel