Good Practice Aanbevelingen: Info voor Vroedvrouwen

Het Good Practice Logo kent 30 good practice aanbevelingen voor de postnatale zorg en 1 good practice aanbeveling voor de prenatale zorg. De aanbevelingen voor de prenatale zorg worden op termijn uitgebreid.

Een vroedvrouw die wenst het GPL te verkrijgen, moet bovendien voldoen aan 9 voorwaarden, die de good-practice aanbevelingen aanvullen.


Good-Practice Aanbevelingen Postnatale Zorg

Algemene aanbevelingen

Aanbeveling 1: Postnataal zorgpad
Aanbeveling 2: Continuïteit van de zorg
Aanbeveling 3: Professionalisering en evidence-based zorg
Aanbeveling 4: Cliënt-gerichte zorg

Aanbevelingen voor aanvang van de zorgen

Aanbeveling 5: Voorbereiding tijdens zwangerschap
Aanbeveling 6: Overdrachtsdossier intrapartum naar postnatale zorg
Aanbeveling 7: Vooraf bepaalde ontslagcriteria

Aanbevelingen voor de frequentie en timing van (huis-)bezoeken

Aanbeveling 8: Huisbezoek 24 uur na ontslag
Aanbeveling 9: Minimum aantal huisbezoeken

Aanbevelingen voor de zorgen van de moeder

Aanbeveling 10: Zorgen van de moeder - beoordelingen (standaard, op indicatie)
Aanbeveling 11: MMR-vaccinatie (mazelen, bof, rubella)
Aanbeveling 12: Anti-D-immunoglobulines

Aanbevelingen voor de zorgen van de baby

Aanbeveling 13: Wegen van de baby
Aanbeveling 14: Opvolging basisparameters baby
Aanbeveling 15: Geelzien
Aanbeveling 16: Vitamine K-profylaxe
Aanbeveling 17: Vitamine D-suppletie
Aanbeveling 18: Bevolkingsonderzoek aangeboren aandoeningen
Aanbeveling 19: Gehoortest
Aanbeveling 20: Hepatitis B-immunoglobulines
Aanbeveling 21: Vaccinatieschema 

Aanbevelingen voor gezondheidsvoorlichting

Aanbeveling 22: Gezondheidsvoorlichting -binnen 24 uur
Aanbeveling 23: Gezondheidsvoorlichting 6-8 weken

Aanbevelingen voor de voeding van de baby

Aanbeveling 24: Borstvoedingsvoorlichting

Aanbevelingen voor de opvolging van huishouden en gezin

Aanbeveling 25: Opvolging huishouden & gezin: Huishoudelijke taken
Aanbeveling 26: Opvolging huishouden & gezin: Integratie van het kind in het gezin

Aanbevelingen voor inter- en multidisciplinaire samenwerking

Aanbeveling 27: Contacten collega-vroedvrouwen
Aanbeveling 28: Contact andere zorgverleners

Aanbevelingen voor gegevensregistratie en onderzoek

Aanbeveling 29: Gegevensregistratie bij SPE
Aanbeveling 30: Participatie wetenschappelijk onderzoek

 


Good-Practice Aanbevelingen Prenatale Zorg

Aanbeveling 31: Aanbevelingen voor opvolging van de groei van de baby