Bestuursorgaan - leden

De leden van het bestuursorgaan bestaan uit de leden van het Dagelijks Bestuur en de afvaardiging uit de diverse werkgroepen alsook afvaardiging van vroedvrouwen in raden en commissies.

  • Het bestuursorgaan vergadert 12x per jaar (waarvan 2x AV)
  • Er wordt een engagement gevraagd. Aanwezigheid is vereist minimum 6x per jaar
  • Maximum 26 leden worden toegelaten (zoals bepaald in de statuten)